• info@soliqvahayot.uz
 • +998 71 207-15-16

MAQOLA QIDIRISH

2024 YIL 1 SONI

MAQOLALAR

Anarbekova D.B.

Aholining mexanik harakati va asosiy ko‘rsatkichlari hisobini yuritish

 • Buxgalteriya hisobi
 • 04/04/2024
Butaboev M.T., Ismanov I.N.

Inson va atrof-muhit dialektikasi: nomutanosiblik koʻrsatkichlari tahlili

 • Tahlil va audit
 • 04/04/2024
Qoʻyliyev U.R.

Yangi O’zbekistonda erkin iqtisodiy hududlarga e’tibor va ularda yaratilgan soliq imtiyozlarining ayrim jihatlari xususida

 • Soliq va soliqqa tortish
 • 04/04/2024
Xusanov U.N.

Telekommunikatsiya korxonalari faoliyatida raqamli texnika va texnologiyalarning o‘rni

 • Tahlil va audit
 • 04/04/2024
Zoirova Sh.T.

Effects of staff service quality on customer satisfaction and loyalty in uzbek restaurants

 • Logistika
 • 04/04/2024
Арипова Г.И.

Яширин иқтисодиётни солиққа тортиш механизмига таъсири

 • Soliq va soliqqa tortish
 • 04/04/2024