• info@soliqvahayot.uz
 • +998 71 207-15-16

MAQOLA QIDIRISH

2021 YIL 1 SON

MAQOLALAR

Бакиров Б.Н.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки пул-кредит сиёсатининг трансмиссион механизмининг фоиз ставка канали

 • Moliya va Bank ishi
 • 30/04/2021
Ахмедова Х.О.

Тижорат банкларида комплаенс-назоратнинг замонавий механизмлари ва технологиялари

 • Moliya va Bank ishi
 • 30/04/2021
Азимова Л.С.

Божхона органларида божхона тўловларидан бериладиган имтиёзларни бериш ва назорат қилишни такомиллаштириш йўллари

 • Logistika
 • 30/04/2021
Yunusova S.B.

Davlat-xususiy sherikligining xorij tajribasi va O‘zbekiston Respublikasida qo‘llash imkoniyatlari

 • Logistika
 • 30/04/2021
Tursunhodjayeva Sh.Z.

Moliyaviy risklarni baholashning integral balli tizimi

 • Moliya va Bank ishi
 • 30/04/2021
Ostonokulov A.A.

Davlat sektoridagi muassasalarning byudjetdan tashqari mablagʻlari hisobi uslubiyotini takomillashtirish

 • Tahlil va audit
 • 30/04/2021